RADA FUNDACJI

RADA NAUKOWA FUNDACJI

 • Dr hab. prof UW Małgorzata Żytko I Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji
  e-mail: mzytko@edukacjananowo.pl
 • Dr hab. Marlena Plebańska
  e-mail: mplebanska@edukacjananowo.pl
 • Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska
 • Dr Mirosław Dąbrowski
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Dr Alina Kalinowska
 • Dr hab. prof CFT PAN Lech Mankiewicz
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
 • Dr Małgorzata Sieńczewska
 • Prof. dr hab. Maciej Sysło 

ZESPÓŁ DORADCÓW MERYTORYCZNYCH

 

ZESPÓŁ FUNDACJI

 • Marzena Pepłowska Digital Project Manager
 • Ewa Wysocka PR Manager
Submit a Comment